Sleeping Tips: ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಆಗಲ್ವಂತೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು?

Sleeping Problem: ಅನೇಕರು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಿದ್ದೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: