Men Hair Care: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಈ 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ

Effective Winter Hair Care: ಶೀತ ಹವಾಮಾನವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನೆತ್ತಿ ತುರಿಕೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಅಥವಾ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೌದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಕೆಲವು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರುಷರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.

First published: