DIY Hacks: ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದುರುತ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಹೇರ್​ ಮಾಸ್ಕ್​ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Effective Hair Mask: ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಬೂದು ಕೂದಲು, ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: