Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನಿ, ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಿ!

ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ತಿಂದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನೀವು ಸಹ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

First published:

 • 17

  Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನಿ, ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಿ!

  ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಏನು ತಿಂದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಇರುವಂತೆ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ (ಬೇಳೆ) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನಿ, ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಿ!

  ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ತಿಂದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನೀವು ಸಹ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನಿ, ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಿ!

  ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ನೆನೆಸಿಡಿ: ಮಸೂರ್ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡುವುದು ದಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಹಸಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನಿ, ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಿ!

  ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ನೀವು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನಿ, ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಿ!

  ಮಸೂರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ: ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನಿ, ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಿ!

  ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ: ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು, ನೀವು ದಾಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಳೆ ತಿನ್ನಿ, ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಿ!

  (Disclaimer: ಈ ಲೇಖನವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. news18ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ)

  MORE
  GALLERIES