Mouth Ulcers: ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಹುಣ್ಣು ಮಂಗಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ

Home Remedies For Mouth Ulcers: ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೂ ಸಹ ಬಾಯಿಹುಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಈ ಬಾಯಿಹುಣ್ಣಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

First published: