Hot Water: ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ವೇಳೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರನಾ?

Health Benefits of Hot Water: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೂ ಬಿಸಿನೀರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿನೀರು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಖವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜಕಾರಿಯೂ ಹೌದು.

First published: