Hair Problem tips: ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೂದಲು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು (ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ

First published: