Weight loss: ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ನಿತ್ಯ ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ; ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಿ

ಯೋಗ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ (Health) ಕಾಪಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಹವನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು.ಯೋಗಾಸನ (Yoga asanas) ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಯೋಗಾಸನವು ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.

First published: