Walking: ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ!

ನಡಿಗೆಯ ನಂತರ ನೀವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

First published: