Different Fruits: ನೀವು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿರಲಿ, ನೋಡಿರುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ..!

Fruits: ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ರಸಭರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲುವುದೇ ಒಂದು ಸುಖ. ಕಿತ್ತಳೆ, ಸೇಬು, ಮಾವು, ಅನಾನಸ್, ಮೋಸಂಬಿ, ಪೇರಳೆ, ಹಲಸು, ಚೆರ್ರಿ, ಬೆರ್ರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ.. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದು ಇರಲಿ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿರದ ಅನೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ.

First published: