Sleep Tips: ಡಯೆಟ್ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮಲಗಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಚನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

First published: