Jaggery In Winter: ಚಳಿಗಾದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

Jaggery Benefits: ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇವನೆಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರು ಬೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

First published: