Dating Tips: ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಡೇಟ್​ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಂತೆ

Dating Tips for Introverts: ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

First published: