Cow Dung Jewellery: ಗೋವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಸುಂದರ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸಿ! ನೀವೂ ಧರಿಸಲು ವಿವರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಅರೇ! ಏನಿದು? ಸಗಣಿಯ ಆಭರಣವೇ ಎಂದು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವೂ ಸಗಣಿಯ ಸುಂದರ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ನೀವೇ ತಯಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೇಬನ್ನೂ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

First published: