Relationship Tips: ಕಿಸ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಂತೆ

Relationship Tips: ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಣಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಮೌಲ್ಯ, ಸ್ನೇಹ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಭಾವನೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮುತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅಂತಹ ಚುಂಬನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದಿರಲು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

First published: