Kitchen Tips: ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಂತೆ

Common Dish Wash Mistakes: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾವುವು ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: