ಈ ಐದು ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾನದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತುತರಬಹುದು!

ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯೇ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರಗಳು ನಾಯಿಗಳು ತಿಂದರೆ ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

First published: