Chest pain: ಎದೆನೋವು ಕೇವಲ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪುರುಷರು / ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಆಯಾಸ, ದವಡೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

First published: