Medicine: ಔಷಧ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Medicine Risk | Knowledge Story: ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಔಷಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಔಷಧವು ವ್ಯಸನಕಾರಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಔಷಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: