ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಾಯ್​ಫ್ರೆಂಡ್ ವೀರ್ಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರಲ್ವಂತೆ..!

ಈ ಹಿಂದೆ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಫೇಸ್​ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಟ್ರೇಸಿ ಕಿಸ್, ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪಿಗೆ ಇದುವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.

First published: