Tea for Diabetes: ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ಚಹಾ ವರದಾನವಾಗಿದೆ! ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!

Tea for Diabetes: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಹಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

First published: