Travel Tips: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವು!

Travel Tips: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಜೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

First published: