Best Places: ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಹೋಗಿ!

ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‍ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ!

First published: