Coconut Husks: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ವೇಸ್ಟ್​ ಅಂತ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗವಿದೆ ನೋಡಿ

Benefits of Using Coconut Husks: ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಬೇಗ ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರೈತರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುವಾಗ ತೆಂಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಕೆಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

First published: