Yoga for Pregnant: ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಯೋಗ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ? ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ?

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಒತ್ತಡ, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಲು ಯೋಗ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ

First published: