ಅವಳ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?; ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ

ಫ್ಲರ್ಟ್​ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಾದರೆ ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆಯಂತೆ.

First published: