Winter Foods: ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಶೀತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್​ ಬೈ!

Beetroot and Garlic Dishes: ಚಳಿಗಾಲವು ಎಲ್ಲರ ಫೇವರೇಟ್ ಋತುಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಆಹಾರಗಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: