Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಈ 5 ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ

How To Loss Weight: ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ತ್ವರಿತ ಆಹಾರದ ಹಂಬಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

First published: