Avoid these foods: ಸೆಕ್ಸ್​ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ

Avoid these foods before having sex: ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಕ್ಷಣ ಸುಗಮವಾಗಲು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗದ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದ  ದೂರವಿರುವುದು  ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ.

First published: