Unhealthy Foods: ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ

Health Tips: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವು ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.

First published: