ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ತಪ್ಪಂತೆ! ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಒಂದಷ್ಟು ಕೂದಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ!

First published: