Health Tips: ಸಕ್ಕರೆ ಬದ್ಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ

Alternative foods For Sugar: ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯು ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲು ಕೆಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: