AC Usage Tips: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ? ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಸಲು ಈ 5 ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

First published: