ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಿಲ್ವಂತೆ!

ದಿನಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

First published: