Health Tips: ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ತೀರಾ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ?

ಅಧುನಿಕತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಆಹಾರ, ವಿಹಾರವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಓವನ್ (Microwave Oven) ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.

First published: