Men Health: ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಂತೆ

Wellness: ಇತ್ತೀಚಿನ ಒತ್ತಡ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪುರುಷರ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪುರುಷರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುವು ಆ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್

First published: