Tonsillitis ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ

Home Remedies: ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್​ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಮಾಂಸದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಟಾನ್ಸಿಲ್ಗಳಿಂದ ಜ್ವರ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

First published: