KGF ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

First published: