Tirupati Darshan: ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಲೀಸು!

ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಯಸುವವರು ಈ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

First published: