Babysitter: ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇಬಿಸಿಟ್ಟರ್​ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಡಬೇಕು? ಬೇಬಿಸಿಟ್ಟರ್​ಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

First published: