Students: ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ

ಅನೇಕ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗದರಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ಗದರುವ ಜಾಗ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

First published: