Universities: ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಸಮಾನ ಶುಲ್ಕ ಯೋಜನೆ!

ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇತನ, ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ಶಾಲಾ ಪದ್ಧತಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

First published: