Republic Day Dress: ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೀಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ

ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಘಾಘ್ರಾ ಚೋಲಿ, ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್, ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ ಅಥವಾ ಪಠಾಣ್ ಸೂಟ್ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದು.

First published: