Girls School: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ!

ರಾಜಕುಮಾರಿ ರತ್ನಾವತಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನವು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗೆ ತಲುಪುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ AC ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

First published:

 • 17

  Girls School: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ!

  ಡಯಾನಾ ಕೆಲ್ಲಾಗ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ, ಜೈಸಲ್ಮೇರ್‌ನ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕುಮಾರಿ ರತ್ನಾವತಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯು ಮೂರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  Girls School: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ!

  ಶಾಲೆಯು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ದಿ ಮೇಧಾ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ನೇಯ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿಯು ಕೆಲಸಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  Girls School: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ!

  ಶಾಲೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಯಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಮರಳುಗಲ್ಲು ಬಳಸಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  Girls School: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ!

  ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕದ ಮೇಲಾವರಣ, ಗಾಳಿಯ ಹರಿವಿನ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಫಲಕವನ್ನು ರಚಿಸುವ ದೀರ್ಘವೃತ್ತದ ಆಕಾರ, ಎತ್ತರದ ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಲಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  Girls School: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ!

  ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸದಾ ತಂಪಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  Girls School: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ!

  ಥಾರ್​​ ಮರಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ರತ್ನಾವತಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳಿಲ್ಲ

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  Girls School: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ!

  ರಾಜಕುಮಾರಿ ರತ್ನಾವತಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನವು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗೆ ತಲುಪುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ AC ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ

  MORE
  GALLERIES