Printing Technology: ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮುದ್ರಣ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುದ್ರಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಂತೂ ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು.

First published: