Periods Lesson: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್​ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಋತುಚಕ್ರದ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ.

First published: