Madras Eye: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಕಂಡ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಕರಾವಳಿ ಭಾದದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್​ ಐ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಮೀಂಜ, ವರ್ಕಾಡಿ ಮುಂತಾದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

First published: