Lesson With Game: ತುಂಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಪಾಠ ಮಾಡಿ!

ನಲಿ ಕಲಿ ಎಂಬ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಿಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

First published: