SSLC Exam Tips: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರುವುದೇ ಇವುಗಳಿಂದ!

SSLC Exam Tips: SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನೀವು ಭಾಷಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲೇ ಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published:

 • 18

  SSLC Exam Tips: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರುವುದೇ ಇವುಗಳಿಂದ!

  ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಲಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  SSLC Exam Tips: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರುವುದೇ ಇವುಗಳಿಂದ!

  ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಯಲೇ ಬೇಡಿ ಅದೇನೆಂದರೆ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಖಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಷೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  SSLC Exam Tips: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರುವುದೇ ಇವುಗಳಿಂದ!

  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  SSLC Exam Tips: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರುವುದೇ ಇವುಗಳಿಂದ!

  ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲೇ ಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್​ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  SSLC Exam Tips: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರುವುದೇ ಇವುಗಳಿಂದ!

  ಗ್ರಾಮರ್​ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  SSLC Exam Tips: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರುವುದೇ ಇವುಗಳಿಂದ!

  ನೀವು ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಬೇರೆ ವಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  SSLC Exam Tips: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರುವುದೇ ಇವುಗಳಿಂದ!

  ಪಾಠ ಬರೆದವರ ಹೆಸರು, ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸುಲಭದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಭಾಷಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಕಗಳಿಸಿ.

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  SSLC Exam Tips: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರುವುದೇ ಇವುಗಳಿಂದ!

  ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಉರ್ದು, ಹಳೆಗನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಲಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES