Kerala: ಇಲ್ಲಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ! ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್​ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ

ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

First published: